Mobilní betonárna

Kontakt:  -  Jan Pika,Dis    pika@atmcz.cz, 775 673 686

 

Společnost ATM CZ a.s. nově nabízí  možnost  využití mobilní betonárny. Vyrábíme, dopravujeme, čerpáme a ukládáme různé druhy betonů pro použití  v pozemním, silničním i železničním  stavitelství. Např. konstrukční betony, kameniva zpevněná cementem, cementové stabilizace a betonové mazaniny.

Umíme jej vyrobit i ze 100% stavebního recyklátu jako náhradu za přírodní kamenivo.

 

Mobilní betonárna

mobilní betonárnamobilní betonárna
mob.betonárnamob.betonárna

Demoliční a zemní práce, těžká technika

Obchodní oddělení:

2014 © ATM CZ a.s.

Webdesign & SEO: www.eStudio.cz